Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Навчання здобувачів освіти за державним та регіональним замовленням проводиться на безоплатній основі (за кошти державного та регіонального бюджетів).
Детальніше