НАКАЗ про зарахування на навчання на спеціальність "Дизайн"

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

16 лютого 2018 року № 160

Форма №Н-1.03.1

Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці

(найменування закладу вищої освіти)


НАКАЗ

м. Чернівці

(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року                                                                                                               №1"3-УДЗ"


Про зарахування на навчання

      На підставі Правил прийому до Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці у 2018 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2018 року, протокол №6,


НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.

      Додаток: на 2 арк.

                                                     

Детальніше


ПРОТОКОЛ засідання приймальної комісії Вищого професійного художнього училища № 5 м. Чернівці

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО УЧИЛИЩА № 5 М. ЧЕРНІВЦІ

09.08.2018 р.                                                                                                                                                     № 6 

ПРИСУТНІ: Бойчук Н.М., Федорова Ю.І., Іщенко О.Я., Скрипка Н.І., Іфтодій К.Д, Гренчук О.П., Дулеба Г.М.

Заступник голови Приймальної комісії: Н.М. Бойчук
Заступник відповідального секретаря: Л.В. Лазар

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про формування рейтингового списку спеціальності 022 «Дизайн» (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної форми навчання та рекомендування вступників до зарахування на місця регіонального замовлення.
                                                                                                                                                              Бойчук Н.М.
Детальніше